Clientul este obligat la preluarea mărfii comandate, să o verifice imediat, eventualele neajunsuri trebuiesc reclamate pe documentele de însoțire a mărfii (factura sau aviz de livrare). Dacă marfa, în principal cea alimentară, la predarea către client va prezenta defecte în urma cărora marfa nu poate fi folosită în scopul dat (în principal date de expirare depășite) clientul va returna marfa direct reprezentantului Vănzătorului care i-a livrat marfa.