Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate privind utilizarea datelor personale

Magazinul online www.produseromanesti.cz va respecta confidențialitatea și se angajează să o protejeze prin respectarea prezentei Politici de confidențialitate privind utilizarea datelor personale. Prezenta Politică de confidențialitate descrie informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care le furnizați pe www.produseromanesti.cz și modul în care aceste informații pot fi utilizate sau divulgate de noi.

 

Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră.

Colectăm si prelucrăm datele dumneavoastre cu caracter personal astfel:

a) din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularului de Contact de pe site-ul nostru ( nume și prenume, detalii de contact)

b) prin corespondența cu noi prin e-mail, telefon sau prin orice altă modalitate (înregistrări și copii ale corespondenței, adrese de e-mail)

c) informații pe care le colectăm când navigați pe site-ul nostru, inclusiv adrese IP, cookie-uri.

Putem colecta informații statistice cu privire la echipamentele, acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor site-ului nostru. Aceste informații derivă din vizita și navigarea dumneavoastră pe site. Informațiile pot include, de exemplu: trafic, date privind jurnale și alte date de comunicare, informații cu privire la resursele pe care le accesați și  informații cu privire la computerul și conexiunea dumneavoastră la internet (de exemplu, inclusiv adresa dumneavoastră IP, sistemul de operare și tipul de browser), pentru administrarea sistemului.
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este pasiv (nu conține programe software, viruși sau spyware si nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 

Scopul utilizării datelor dumneavoastre cu caracter personal.

Utilizăm informațiile pe care ni le furnizați dumneavoastră în următoarele scopuri:
a) crearea si administrarea contului dumneavoastra

b) prelucrarea comenzilor, expedierea si facturarea acestora

c) solutionarea problemelor referitoare la bunurile achiziționate

d) pentru a vă furniza informațiile pe care ni le solicitați

e) pentru a vă informa despre noile noastre servicii și produse

 

Transmiterea informațiilor dumneavoastră.

Magazinul online www.produseromanesti.cz nu va transmite (prin vânzare sau inchiriere) catre terțe parți informațiile dvs. cu caracter personal.
Totusi datele cu caracter personal pot fi comunicate autoritaților guvernamentale, autoritaților fiscale sau organelor de aplicare a legii, daca acest lucru este impus de legile aplicabile.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi, de asemenea, transmise unei terțe parți, in cazul livrării comenzilor, către companiile specializate in servicii de curierat.

Menționăm ca transmiterea de informații prin internet sau prin intermediul altor rețele publice  nu este complet sigură, existând riscul ca datele sa fie văzute si utilizate de către terțe părti. Cu toate că facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Drepturile de care beneficiați în legătură cu procesarea datelor dumneavoastre cu caracter personal.

Regulamentul privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi in legătură
cu datele dumneavoastre cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastre, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre legate de datele dumneavoastre personale sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastre cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavostre cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastre și dreptul la portabilitatea datelor. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dumneavoastre cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta site-ului nostru. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

 

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastre cu caracter personal le vom stoca cât timp aveți un cont pe site-ul nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Modificări aduse Politicii noastre de confidențialitate.

Politica noastră este să postăm orice modificări pe care le aducem Politicii noastre de confidențialitate pe această pagină. În măsura în care vom aduce modificări semnificative acestei Politici de confidențialitate, în special cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom solicita să reînnoiți acordul cu privire la prezentele Condiții de utilizare înainte ca aceste modificări să se aplice efectiv.

 

Sesizări cu privire la Confidențialitate.

În măsura în care aveți orice îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm, sau doriți să efectuați o reclamație legată de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa: info@produseromanesti.cz

 

Date de contact.

Pentru a transmite întrebări sau comentarii legate de Politica noastră de confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de pe site.